דף הבית | חזון | פרויקטים | נושאי שימור | השימור כמקצוע | פיתוח אתרים | שרותים | מאמרים | אנשים | קישורים | צרו קשר | EN

שרותים :

המרכז לשימור ארכיאולוגי התמחה במהלך 10 שנות פעילותו במגון עבודות הנוגעות בכל הנושאים לשימור באתר. לדוגמה, בחיבור בין תוכניות שימור ופיתוח לבין המצב הקיים ויכולת הביצוע בשטח, בשחזור מבנים ואלמנטים למטרות שימור, המחשה ופיתוח, בפיתוח אתרים לביקורי קהל ולצרכי יזמות, בהכשרת צוותי שימור וניהול פרויקטים ובשיתוף פעולה עם גופים ושותפים מקצועיים. המרכז לשימור ארכיאולוגי מציע שירותים במגוון רחב ומקיף לכל הנושאים הקשורים בשימור ופיתוח אתרים ארכיאולוגיים והיסטורים:

 

שחזור לצרכי המחשה

חלקי מבנים, הגבהת קירות, שחזור טכנולוגיות קדומות.

פיתוח אתרים

שילוב של אנשי מקצוע מהמובילים בתחום, מהארץ ומחו"ל, להשגת תכנון ותכניות יצירתיות ודינאמיות לאתר תוך חשיבה מקצועית משותפת לפי הקווים הכלליים של המזמין. הערכה ראשונית לפני תכנון מפורט ועל פי הקווים המנחים לאומדן עלויות ותמחור ביצוע עבודות השימור ופיתוח לשדרוג האתר משלב של הרס ובלייה לרמות שונות החל משילובו כמוצג במתחם או פרויקט תיירותי ועד תפעולו תוך שמירת והבלטת מקוריותו.

תכנון אדריכלי והנדסי לשיקום ופיתוח אתרים.

המחשת אתרים

תכנון המחשה לאתרים עם תכנים, תצוגות, תפעול.

תכנון נוף מורשת - סובב אתר.

ניהול פרויקט

ניהול פרויקט שימור / פיתוח הכולל:
· ניהול או ליווי מקצועי של שלבי הביצוע.
- ארגון לוגיסטי של האתר, איתור חומרים, חישוב כמויות, מעקב תכנון מול ביצוע, מתן פתרונות מקצועיים בכל שלבי הפרויקט.

הכשרת משמרים

הכשרת משמרים וצוותי עבודה לשימור, שחזור ופיתוח באתרים כולל:
השתלמויות לאנשי מקצוע בשימוש ויישום חומרים תואמי מקור. השתלמויות וקורסי הכשרה לעובדים כלליים במקצועות השימור. השתלמויות וקורסי שימור וטיפול מונע למנהלי אתרים ועובדי תחזוקה.

ימי עיון וכנסים

ארגון ימי עיון וכנסים לאנשי מקצועות הארכיאולוגיה והשימור לדון בסוגיות חשיפה, שימור ופיתוח מורכבות או מסובכות.

 

תוכנית רעיונית

הערכת אתר ותוכנית רעיונית ראשונית המבוססים על עקרונות השימור. ראה פירוט בפרק פיתוח אתרים.

ניתוח מצב השתמרות

סקר, תיעוד וניתוח מצב השתמרות באתר תוך זיהוי תהליכים וגורמים לבלייה. כולל בדיקות מעבדה של חומרים ובניית מודל ראשוני לשימור. ניתוח סוג וכמות והיקף העבודות וחישוב אומדני עלויות.

תוכנית שימור

יצירת תכנית שימור מקיפה תוך שילוב עם פיתוח האתר והסביבה

שימור כליווי לחפירות ארכיאולוגיות.

כיסוי אתרים

כיסוי מחדש של אתרים הכולל: שימור מייצב, תיעוד וכיסוי בבד גיאו-טכני, חול ואדמה. כיסוי עונתי, זמני או קבוע.

שימור אתרים

שימור אתרים הכולל: שימור המבנה או חלקים ממנו. חוץ מבנה: קירות, יסודות, גגות, טייחים, אבן בבלייה. פנים המבנה: טייחים, רצפות, פסיפסים, ציורי קיר.

שימור תחזוקתי

טיפול נקודתי לפי סוג אלמנט וחומר חשוף. טיפול כללי למבנה או אתר לפני ואחרי עונות הגשמים. טיפול מונע וטיפול הגנה מפני אקלים, עבודות פיתוח, ונדליזם.

שימור חפצים

חפצי אבן ואלמנטים אדריכליים, פסלים, פסיפסים וציורי קיר המוצגים שלא באתרים. חפצי עץ, מתכת וקרמיקה, תוך שיתוף מיטב המומחים בארץ ובחו"ל.

שחזור רפליקות

שחזור רפליקות אחד לאחד דרוש אישור רשות העתיקות. פסיפסים, ציורי קיר ואלמנטים אדריכליים וחלקי מבנה כגיבוי לשילוב בסביבה החדשה.

שחזור מבנים לצרכי שימור

שחזור אלמנטים עדינים, פיתוח, המחשה, יזמות כולל קירות, כיחול (מילוי משקים), טיח סיד, ריצוף, גגות, קמרונות, כיפות.

 

 

© כל הזכויות שמורות למרכז לשימור ארכיאולוגי 1995-2006

a gispy.com production