דף הבית | חזון | פרויקטים | נושאי שימור | השימור כמקצוע | פיתוח אתרים | שרותים | מאמרים | אנשים | קישורים | צרו קשר | EN

פיתוח אתרים:

פיתוח אתרי מורשת הינה פעולה מבורכת המגדילה את המודעות הציבורית. פיתוח אתרים מאפשר לציבור ביקור ערכי ומעמיק תוך הבנה והערכה ליוצרי האתר וקורותיו. כמוכן הבנת הצורך להמחשתו, תחזוקתו, ושימורו עבור הדורות הבאים.

הפיתוח של אתרים ארכיאולוגים והיסטוריים מבוסס על הבנה מעמיקה של האתר על כל היבטיו, שכן כל ניסיון פיתוח אתר מתוך הבנה שטחית הינו ההיפוך המוחלט מהדרוש לשימור האתר כפי שתואר בפרק: השימור כמקצוע.

רשות ציבורית המפתחת אתר מורשת כדי להכשירו לביקורי קהל או גורם פרטי המפתח אתר כדי להכשירו ליזמות עסקית, בכל מקרה תמיד רב הנסתר על הגלוי בשטח האתר.

 

 

 

 

 

 

הערכה מקצועית ראשונית:

תחילת התהליך דורש הערכה מקצועית ראשונית, מעין איסוף והצלבת נתונים. מצב השתמרות האתר מול האפשרויות הגלומות בו אל מול הציפיות והיכולות הכלכליות של היזם.

תכנית רעיונית:

כל תכנית רעיונית באתר חייבת להיות יצירתית ומוחשית אך מבוססת על עקרונות השימור הבסיסיים כמנחים:

הבנת האתר הקיים לעומקו:
  • תקופת הבנייה – עבור מי, מדוע נבנה ולמי שימש במהלך התקופות.
  • תכנון מקורי של המבנה – ההבנה של כל המבנה או אתר היו תכניות, שרטוטים וטכניקות בנייה מחמירות, לא נעשה דבר ללא תכנון. יש להתחקות אחר ולהבין כל פרט כגון: ניקוזי מים, מיקום המבנה או האתר אל מול השמש, רוחות השמים, היחס לקיץ ולחורף, יום ולילה, אור וצל, נפח וגודל יחסי של המבנה. חשוב לזכור שבעבר כל פרט נלקח בחשבון ורק מבט מעמיק יכול לגלות את הנסתר.
תיעוד מצב קיים:

  שלב זה כולל זיהוי תהליכי וגורמי הבלייה. ניתוח מעמיק של השפעות תהליכי הבלייה על המשך חשיפת האתר וקביעת סוגי, שיטות והיקפי שימור לייצב את המצב בשטח.

אותנטיות:

  כל תכנית רעיונית לפיתוח והמחשה ותכנית שימור ושחזור חייבות להיות נאמנות לאתר המקורי מבחינת סגנון, טכניקות בנייה, שימושים, נוף מורשת סובב אתר ואדריכלות המבנה.

התערבות מינימאלית:

  כל התערבות באתר חייבת להיות מינימאלית ומבוססת על עובדות. תוכניות שחזור לצרכי שימור והמחשה, פיתוח שבילי גישה ונוחיות למבקרים, מסלולי ביקור ותכנים להצגה. כל אלה חייבים להיבחן ולבוא לדיון משותף בצוות מקצועי.

חומרים תואמים:

  התערבות באתר חייבת להתבצע עם חומרים התואמים את החומרים המקוריים באתר מבחינת הרכב, חוזק, נקבוביות ועמידות. עקרון זה פוסל שימוש במלט מודרני, בטון, ברזל דבקים כמחליפים או מחזקים לחומרים מקוריים.

עקרון ההפיכות:

  כל שימוש בחומר באתר, אם תואם מקור ואם מודרני חייב להיות הפיך. זאת אומרת, שניתן לפרקו ולנתקו ולהוציאו מקירות המבנה ו/או מתחום האתר מבלי לגרום נזק כלשהו לחומר המקורי באתר.

דוגמה ליישום עקרונות השימור בתכנית רעיונית באה לידי ביטוי בדרישה: צורך הנדסי לשימוש בחומרים חזקים חייב להבחן מול הצורך לשימוש בחומרים תואמי מקור.

צורך אדריכלי לאסתטיקה חייב להבחן מול הצורך בהתערבות מינימאלית.

צורך כללי לעמידות ותחזוקה מינימאלית חייב להבחן מול הצורך לשמירה על אותנטיות ונאמנות לאתר המקורי.

צורך בשחזורים והמחשות חייב להבחן מול הצורך בעיקרון ההפיכות.

סדר תהליך פיתוח אתר למבקרים וליזמות עסקית:

 • הערכה מקצועית ראשונית.
 • תכנית רעיונית המבוססת על עקרונות השימור.
  • הבנת האתר הקיים לעומק.
  • תיעוד מצב קיים.
  • אותנטיות.
  • התערבות מינימאלית.
  • חומרים תואמים.
  • עקרון ההפיכות.
 • תכנית שימור מפורטת הכוללת תכנית תחזוקה.
 • תוכנית אדריכלית מבוססת לשחזור, המחשה, פיתוח ונוף הסובב את האתר.
 • תוכנית או נספח הנדסה לעבודות השימור והאדריכלות.

 

 

© כל הזכויות שמורות למרכז לשימור ארכיאולוגי 1995-2006

a gispy.com production