דף הבית | חזון | פרויקטים | נושאי שימור | השימור כמקצוע | פיתוח אתרים | שרותים | מאמרים | אנשים | קישורים | צרו קשר | EN

נושאי שימור

פרק זה מפרט עשרים נושאי שימור לפי סדר ביצועי. חלקם מבוססים ומוכרים וחלקים חדשניים ומהפכניים.
לצד כל נושא יש מגמה לתאר מפרט לביצוע. מפרט זה הינו מסגרת עבודה או תכנון כללי אשר חובה להתאימו לכל אתר ואתר לפי הממצא הנראה והמובן בשטח.
ישנם נושאים לשימור המפנים לדוחות באתרים בהם בוצעו עבודות השימור המתוארות במפרטים.
יש כוונה להמשיך לפרט ולעדכן נושאי שימור בפרק זה שמופיעים ללא תיאור ולעדכן את כל הנושאים לפי מידע, הערות, תגובות שיתקבלו באתר וכתוצאה מעבודות חדשות.
כל זאת, במסגרת מיסוד הידע בתחום שימור אתרים תוך יצירת אוגדן מפרטים כללי ופרטני לכל סוגי עבודות השימור ואתרי המורשת.

ניקוי אבן

ניקוי אבן מקצועי מורכב מארבעה נושאים חשובים המחייבים הבנה, התייחסות והתאמה לפני השימוש.

 

 

 


צפו במאמר המלא

אתרים לדוגמה:
הר הזיתים

סקר, תיעוד וניתוח מצב שימור

פעולות אלה הינן הראשונות שמתבצעות באתר לשימור ופיתוח. איסוף הנתונים מפעולות אלה נותנים הערכה ראשונית שניתנת להשוות בין האפשרויות הטמונות באתר, לציפיות היזם לבין היקף עבודות השימור לייצוב האתר. הסקר והתיעוד עוסקים בסגנון, שימוש, אופי והרכב האתר ורמת השתמרות החומרים באתר. ניתוח מצב קיים מזהה ומאפיין את תהליכי הבליה, הסיבות והגורמים לבליה ויצירת תמונה כללית- שימורית של האתר.

צפו במפרט

אתרים לדוגמה:
מידרס
עין חנייה

שימור תחזוקתי

שימור תחזוקתי והסדרת ניקוזים הינם הפעולות היעילות ביותר לשמירה על יציבות האתר, המבנה או האלמנט האדריכלי ששרד. מצב זה מחייב סקירה של האתר או המבנה לאחר גשמים, במעבר עונות ולאחר אירועים חריגים. כל זיהוי ואבחון של בעיה בשלביה הראשונים ומתן טיפול פשוט ויעיל שומרים על שלמות ומקוריות האתר וחוסכים סכומים גדולים מאוד בטיפול מקצועי מורכב ויקר. לדוגמה: זיהוי אבן חסרה בקיר ומתן טיפול או מים עומדים בבסיסי הקיר ומערערים את היסודות מונעים את קריסת הקיר. צמחיה עם שורשים עבותים שחודרים לליבת הקיר או ליסודותיו.

שטח האבחון וזיהוי ביות תחזוקה וניקוזים הינה פשוטה ולא מחייבת משמר מוסמך בשלב הראשון. איתור הבעיות בשלב המוקדם הינו קריטי והישרדות המבנה.

תוכנית שימור

תוכנית מקיפה המציגה את תוצאות הסקר, תיעוד וניתוח מצב קיים. בתוכנית מוצגים באופן גרפי סימון המצב הקיים ובמקביל סימון פעולות השימור כדי לייצב את תהליכי הבליה. צריך להתייחס להתערבויות קודמות באתר ולבחון את רמת הצלחתן.

על התכנית לכלול תוכנית מיקוד כללית ופרטנית, מפרטים טכניים מותאמים לאתר אודות שיטות וחומרים לשימור והצדקה לשימוש בהם וברמת ההתערבות. על התכנית ליצור מודל שימורי, לאמדן ולהעריך את זמן ועלות הביצוע ולייצר גרף תכנון מול ביצוע.

בתכונית השימור ישנם נספחי שחזור, פיתוח והנדסה לפי הצורך והדרישה.

אתרים לדוגמה:
עיר דווד
עין גדי
תל ערד

כיסוי והגנה לאתר

כאשר אין מספיק משאבים לביצוע שימור מקצועי של האתר ובמיוחד כשעתיד האתר אינו ברור, כיסוי מחדש של האתר, לאחר תיעודו, היא, פעמים רבות, הבחירה החכמה ביותר, גם כשיש התנגדות מקומית לרעיון. אך גם כיסוי מחדש מצריך תמיכה והתערבות שיכולים להינתן על ידי הארכיאולוגים. כל האזור החפור צריך להיות מכוסה בבד גיאו-טכני לפני שמכסים את האתר באדמה. בהנחה שהקירות נתמכים ומכוסים באדמה, אין סיבה תוואי הקירות והמבנה לא יבצבצו מעל פני הקרקע, נהפוך הוא, יש יתרונות חשובים ביכולת לראות את מיקום המבנה. במקרים מסוימים ניתן להתקין ניקוזי קרקע שמניים על מנת להסיט מים מאזורים רגישים כחלק מתוכנית הכיסוי. הגנה זו יוצרת מחדש את תנאי היציבות היחסיים מהם נהנה המבנה ההרוס במשך מאות השנים.

שימור מבנים

פעולה זו מתייחסת באופן כללי למבנה כיחידה הכוללת שימור וייצוב של כל המרכיבים ששרדו אשר ביחד מהווים מבנה עם גג, פתחים וריצוף, מבנה במצב השתמרות שכזה דורש תשומת לב לפרטים משניים כגון מילוי משקים, טייחי הגנה, ניזוקי גג, חיזוק יסודות, טיפול בצמחיה ומחייב מעקב ותחזוקה מתמדת. למבנה נטוש דינמיקת הרס משלו ומצבו הולך ומחמיר, בשלב מסוים, באופן מהיר.

 

אתרים לדוגמה:
שבטה בית המושל

שימור מלווה חפירה

באם האתר חשוב מספיק על מנת להותירו פתוח, אולי עקב היותו על ציר תיירות, עבודות שימור מקצועיות יכולות להגן על המבנה החשוף. יש לדאוג לתקציב מובטח לביצוע שימור תחזוקתי משך השנים. לחילופין, יש לשמר את האתר, ולו באופן שמני, תוך כדי ועד להשלמת החפירות הארכיאולוגיות. לדוגמא: ניתן לחזק אבנים רופפות שנשארו באתרן בעזרת שברי אבן וטיט חלש על בסיס סיד, תואם מקור. ניתן לעקור שורשים קטנים ולחתוך גזעי עצים ושורשים עד לפני הקיר או הרצפה. ניתן לחזק ראשי קירות ומישקים פתוחים בתערובת סיד בור, חול ואדי ומעט אבקת חרסים. חללים האוגרים מים ברצפת הפסיפס ניתנים לכיסוי עם בד גיאו-טכני ומיושרים על חול ואדי. ניתן לתמוך בקירות רעועים או חסרים ביסודות בעזרת שקי חול. יש לקבל החלטות לגבי מי יבצע את העבודות האלה. ייתכן והארכיאולוגים יצטרכו באופן מיידי לבצע עבודות תמיכה כעזרה ראשונה. עבודות שימור מקיפות יתבצעו על ידי משמרים מקצועיים ומוסמכים.

אתרים לדוגמה:
מצד מעלה צין

שימור קירות

פעולת שימור קירות מייצבת ומשמרת קיר של מבנה הנמצא במצב שלא תוכנן במקור. שכן, במקור, תוכנן הקיר כחלק מהמבנה ובדרך כלל כקיר נושא תקרה או גג. קיר ששרד כחלק ממבנה הרוס מתפקד כיום כמעין פסל סביבתי המעיד על כך שפעם עמד במקום קיר אשר תיפקד כחלק עיקרי של המבנה. ריק חשוף חייב לקבל טיפול בראש הקיר למניעת חדירת מי גשמים ושורשי צמחים, השלמת אבנים חסרות, חיזוק לליבת הקיר בחומרים תואמים, טיפול ביסודות הקיר והרחקת מים עומדים, מילוי המשקים וטיפול בצמחיה בתוך או מסביב לקיר.

צפו במפרט שימור קיר גזית, גוויל, כיחול סיד, גראוטינג
צפו במצגת תוכנית שימור ויצוב מבנים, שיבטה בית המושל והכנסייה המרכזית

אתרים לדוגמה:
מצד מחמל

שימור נוף סביב האתר

חשיבות רבה ניתנת היום לנוף אשר נצפה מהאתר. יש מגמה לשמר נוף זה ללא פיתוח וכמה שיותר תואם לנוף שסבב את האתר בימי שימושו, אחד התנאים לקבלת תיאור אתר מורשת עולמי מחייב קיומו של איזור חייץ סביב האתר אשר מונע פיתוח כלשהו בעתיד. שימור נוף סביב האתר הפך לאתגר מרתק בעל ערך מוסף גבוה לשימור, המחשת והצגת האתר לציבור.

 

אתרים לדוגמה:
הר הזיתים

שימור רצפות

 

מפרט לשימור רצפה חייב לקחת בחשבון אופי שימוש הרצפה ואת שכבות תשתית הרצפה ולא רק את השכבה העליונה או הנראית לעין.

הרצפה מספרת את סיפור החיים של המבנה מלפני יום הקמתו ועד סוף חייו עד הנטישה או ההרס. הממצא החומרי על פני הרצפה ומתחת לרצפה, עוזר לתאר אותה ואת המבנה, שרידים אדריכליים על פני הרצפה מרמזים על אופי האדריכלי של המבנה, הגג והקירות. גם אופי המבנה של הרצפה עצמה מעיד, לעיתים קרובות, על טיב השימוש במבנה, על אופי ויכולת בעליו, על שימושים משניים ועל סופם של הרצפה והמבנה.

כל הרצפות בנויות על גבי תשתית, התשתית מורכבת ממספר שכבות שהיו, בדרך כלל, ממליטת אדמה ו/או סיד בתוספת אבנים שטוחות גדולות וקטנות. שכבות אלה הקנו לרצפה את היציבות הדרושה ומנעו סידוק, קריסה או שקיעה של חלקים מהשכבה העליונה, בשכבה העליונה מעל התשתית היא זו שספגה את חיי היום יום; שכבה זו נעשתה מעפר כבוש, סיד מהודק או ריצוף אבן- גוויל, גזית או פסיפס. שיטות התשתית והריצוף העליון נקבעו לפי היציבות ורטיבות בקרקע, השימוש הפיסי של הרצפה, הנגישות והזמינות של חומרי הבניה ואף אופנת התקופה.

אתרים לדוגמה:
תל אפק

שחזור לצרכי שימור

במקרים רבים בהם אלמנט אדריכלי עומד חשוף עם חלקים עקרוניים חסרים וסכנה ניצבת ליכולתו לשרוד ניתן לשחזר ולהשלים את החלקים החוסרים על מנת לייצבו.

החומרים שאיתם משחזרים חייבים קודם כל להיות תואמים לאופי וחוזק החומרים ששרדו במצבן העכשווי, במיוחד אם הם במצב בלייה או התפוררות.

יש לשקול את כל ההשלכות האסטטיות והשימוש בחומרים חדשים או שונים מהמקור על מראה והבנת האלמנט האדריכלי.

במקרה של שחזור לצרכי שימור בקירות עם ליבות חשופות ואבנים חסרות, פסיפסים וטייחים רעועים והמכונות וכיפות עם חוסרים. הצורך בהשלמת החוסרים כדי לייצב ולהציל את האלמנט עולים על הטענות של התערבות יתר ואסטטיקה. עבודות שחזור לצרכי שימור מקצועיות לוקחות בחשבון את כל המרכיבים וטענות ומספקות בסופו של תהליך התערבות ואלמנט אשר מקובלים על מרבית המבקרים.

 

אתרים לדוגמה:
מחמל לפני
מחמל אחרי
מדרס

שימור פסיפסים

התשתיות ותהליכי הבלייה דומים בכל סוגי הרצפות אך מבחינה שימורית רצפה הפסיפס היא האתגר הגדול ביותר ודורש רמה גבוהה של מיומנות, מקצועיות ונסיון מצטבר לאורך שנים.

רצפת פסיפס, כמו מרבית הרצפות מהעולם הקלאסי בנויה לרוב משכבת הסטאטומן שהיא שכבה עבה לייצוב העשויה מליטת אדמה וסיד עם אבנים גדולות. מעליה שכבת הראדוס שהיא שכבה פחות עבה (כשליש) של מליטת סיד עם אבנים קטנות ושטוחות, מעליה שכבת הנוקליוס שהיא שכבת טיט סיד במרקם גס. מעליה שכבת השיבוץ העשויה מטיט עדין ודק יחסית שלתוכה שובצו אבני הפסיפס.

כיום, מקובלת ועדיפה שיטת שימור הפסיפס באתרו על פני השיטה המוציאה את הפסיפס, מטפלת המעבדות ומחזירה על גבי יציקה מחודשת לאתר.

צפו במפרט

קישורים:
רשות העתיקות מילון מושגים

אתרים לדוגמה:
ממשית כנסיה מזרחית
ממשית כנסיה מערבית

שחזור לצרחי המחשה

המחשת אתר ופיתוחו חשובים ביותר להבנת האתר על כל היבטיו לקהל המבקרים, נושא פיתוח אתרים כרוך בהבנה מעמיקה של האתר על כל היבטיו.

שחזור לצרכי המחשה חייב להתבסס על תוכניות אדריכליות והנדסיות המבוססות על עקרונות השימור:

1. הבנת האתר הקיים לעומקו כולל תקופת הבניה, תכנון המבנה המקורי וטכנולוגיות הבניה.

2. תיעוד מצב קיים הכולל זיהוי וניתוח של תהליכי וגורמי הבליה.

3. עקרון האוטנטיות- תוכניות השחזור לצרכי המחשה חייבות להיות נאמנות למקוריות של האתר.

4. עקרון התערבות מינימלית המבוססת על עובדות אשר נצפות באתר, אין לשחזר ללא סימוכין עובדתי כגון המושג אנאסטילוטיס- החזרת פריטים אדריכליים מקוריים למקומם המדויק. במקרים רבים בשחזור לצרכי המחשה מופעל הדמיון מעבר לבסיס העובדתי ועקרון ההתערבות המינימלית מופר.

5. עקרון חומרים תואמי מקור- שימוש בחומרים לשחזור ולשימור שתואמים את החומרים המקוריים בשימוש באתר מבחינת הרכב, חוזק, נקבוביות, עמידות. עקרון זה פוסל את השימוש בבטון ומלט מודני, ברזל, דבקים ועוד טכנולוגיות בניה חדשות אשר באות במגע ישיר עם החומרים המקוריים.

6. עקרון ההפיכות- כל התערבות באם תואמת מקור או כתוסף מודרני חייבת לביות הפיכה. זאת אומרת, בכל נקודה ושמן ניתן לפרקה, ולנתקה ולהוציאה מקירות המבנה ו/או מתחום האתר מבלי לגרום נזק כלשהו למקור.

אתרים לדוגמה:
תוכניות מצדה
מצדה - מחצבה
מצדה - המחשה

שימור טייחים

יש חשיבות רבה לשרידי הטיח החשופים באתרם. הסרת שכבות האדמה שהגנו על הטיח מאות ואלפי שנים וחשיפתם במצב בלייה שברירי לפגעי האקלים והמבקרים מציבה אתגר רציני בפני המשמר.

הרכב הטיח העתיק נקבע על ידי גורמים רבים התלויים זה בזה: התקופה, האוכלוסייה, האיזור, צרכי השימוש, האקלים, זמינות החומרים, הרמה הטכנולוגית והיכולת הכלכלית. הניתוח הפרטני של כל מערכת טיח בכל אתר ואתר מרתק ומשליך באופן מרחיב לגבי האתר והאוכלוסייה ששכנה בו. למן סוף התקופה הניאוליתית/כלכוליתית ועד לסוף התקופה העותומנית, כעשרת אלפים שנה, יושמו מערכות טיח דומות, הן בחומרים והן בטכניקה. בפרק על חומרי מליטה תוארו המרכיבים של מליטת אדמה ומליטת סיד. טיח, להבדיל מחומר מליטה לבנייה, יושם בהקפדה רבה. טיב ודירוג החומרים, שללי יישום וייבוש, היו התשתית המכרעת, בעיקר בטיח על בסיס סיד.

הרכב מערכת הטיח המקורית

ויטרוביוס מתאר בספרו מערך מדוקדק להכנת ויישום הטיח תוך הקפדה על הנחת 4-5 שכבות. תפיסה זו שונה לחלוטין מהנחת טייחי מלט מודרניים. תפקידה העיקרי של מערכת טיח הסיד היה בידוד והגנה על אבן רכה, על ליבת הקיר העשויה אדמה או אדמה ומעט סיד, ומניעת חדירת רטיבות לתוך המבנה. הגנה ובידוד מן האקלים שהיה חזק מיכולתו של האדם.

(חשיפת טייחים- מבוא, הרכב מערכת הטיח המקורית).

צפו במפרט שימור טיח

אתרים לדוגמה:
קומראן

פיתוח אתר

פיתוח אתר בראייה רחבה- פיתוח אתרי מורשת הינה פעולה מבורכת המגדילה את המודעות הציבורית תוך ביקור ערכי ומעמיק אודות יוצרי וקירות האתר, המחשתו והצורך והיכולת לתחזקו ולשמרו עבור הדורות הבאים.

 

 

 

לצפיה בפירוט כללי ומנחה יש להכנס לפרק "פיתוח אתרים".

אתרים לדוגמה:
אופקים
ממשית בית מרחץ

שימור פרסקאות

תשתית הפרסקו הינו מערכת טיח סיד.

טייח סיד

מערכת טיח הסיד הייתה מורכבת משכבות מצע מיישרות עם אגרגט גם יחסית, שלעיתים שובצה בשברי חרסים או באבנים שטוחות. על גבי שכבות המצע שהכילו, בדרך כלל, כ-2-3 שכבות בעובי של 15-20 מ"מ. יושמה שכבה עליונה שהכילה אגרגט דק, אשר הודקה והוחלקה. השכבה העליונה, שהייתה גם שכבת הגימור, הייתה, לרוב, בעובי של 10-15 מ"מ.

קישוט פרסקו וסקו

במשך כל התקופות, אך בעיקר בתקופות הקלסיות, היה נהוג למרוח עוד שכבת טיח סיד עדינה, המבוססת על סיד ואבקת אבן גיר, או אבקת שיש, שעליה היו מקשטים את הטיח בצבעים המורכבים מאבקות של פיגמנטים טבעיים, מהולות במים. כשהקישוט או הציור יושמו על הטיח ב-24 השעות הראשונות של תהליך הייבוש, הפעולה נקראת פרסקו (טרי). כשהקישוט או הציור בוצעו על הטיח לאחר 24 השעות הראשונות לייבושו, הפעולה נקראה סקו (יבש), והצריכה תוספת של דבק עדין לתערובת אבקת הפיגמנט והמים.

הפיגמנט שצויר על שכבת טיח הסיד הלחה נספג אל תוך הטיח והופך לחלק בלתי נפרד מהשכבה בתום תהליך הייבוש. שיטה זו מקנה לפיגמנט עמידות זהה לזו של שכבת הטיח עצמה. למרות זאת, שכבת הטיח המצוירת הינה עדינה ושברירית, ואף בעת העתיקה נזקקה לקירוי והגנה.

אתרים לדוגמה:
מצדה וילה 8

ניהול פרוייקט

ניהול פרוייקט שימור חייבת להיות יעיל ולהתבצע על הצד המקצועי ביותר. במרבית הפרוייקטים התקציב הינו השקעה חד פעמית. תוכניות השימור ומפרטי העבודה חייבים להיות מותאמים לסוג ואופי האתר וההתערבות. בחירת חומרים להתערבות וארגון האתר מבחינה לוגיסטית ופיסית חייבים להעשות לפני תחילת ביצוע.

יש לדרג, להבדיל ולתזמן כל סוג של עבודה והתערבות ולצוות להם כח אדם מיומן מקצועי וכללי.

תוכניות מעקב של תכנון מול ביצוע אמורה להצביע על חריגות מתמשכות בהיקפי וסוגי העבודות השונים, כל חריגה מתמשכת חייבת התייחסות לסיבות כולל בחינה מחודשת של התכנית המקורית.

 

שימור לבני וטיח אדמה

אדמה בבניה

המושג בנייה באדמה כולל שיטות בנייה שונות כגון, לבני בוץ, אדמה דחוסה, טיח אדמה, ליבת אדמה בקירות אבן, מתקני בישול ואחסון, תעלות ואף בנייה תת-קרקעית. למבני אדמה נטושים ולא מתוחזקים יש כושר שרידות נמוך מאוד. זוהי הסיבה שלמרות הידיעה שהאדם הרבה לבנות באדמה כבר בתקופות פרהיסטוריות, אין לכך עדויות רבות במחקר הארכיאולוגי.

 


צפו במאמר המלא

צפו במצגת שיבטה בית המושל והכנסייה המרכזית שיבטהבית המושל והכנסייה המרכזית

אתרים לדוגמה:
קומראן

הכשרת משמרים

חשיבות העבודה עם צוות מקצועי ומיומן הינו התנאי הבסיסי להצלחת המאמץ לשמר אתר ארכיאולוגי או היסטורי. אופייה השברירי של המורשת הבנויה דורש טיפול שימורי ברמה וביכולת הגבוהה ביותר, טעות אחת בתכנון או בביצוע עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאתר, למבנה או לפריט, עם למעלה מעשרים אלף אתרים חשופים ברחבי הארץ, רובם ללא ייצוב ראשוני והחזקה חייבת להיות תוכנית הכשרה לעבודות שמור כמקצוע מעודף, מבוסס ומעוגן תקציבית, בארץ, למרות כל זאת, מומחים לתכנון וביצוע עבודות השימור הינם משאב אנושי נדיר.

מקצוע השימור דורש שנים של הכשרה, נסיון מעשי, התמסרות, יצירתיות ולהט על מנת להגיע לתוצאות הדרושות, ראה פרק השימור כמקצוע.  

שימור אבן

בליית האבן

הן לסלעים והן לאבני הבנייה שבשימוש האדם נגרמים תהליכי בלייה טבעיים, מכניים וכימיים, כתוצאה מחשיפה לאקלים. הגורמים העיקריים הם מים, רוח, שמש והבדלי טמפרטורות, פעילות טקטונית, חום מלאכותי, גורמים ביולוגיים, התגבשות מלחים והמסת גזים. במרבית תהליכי הבלייה פועלים מספר גורמים יחדיו.

 


צפו במאמר המלא
שימור אבן רכה

אתרים לדוגמה:
מצדה ארמון צפוני

 

 

© כל הזכויות שמורות למרכז לשימור ארכיאולוגי 1995-2006

a gispy.com production